UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EEG

 UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EEG

 

Uchwała ZG PTNK z dnia 05.04.2006 r. w sprawie zasad szkolenia podstawowego z EEG dzieci i dorosłych w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.

Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EEG możliwe są dwa warianty: A-ciągły i B-w blokach 3-dniowych.

Wariant A.- ciągły 3 -miesięczny
Obejmuje ciągłe 3 miesięczne szkolenie w ośrodku uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B. – w 3 dniowych blokach szkoleniowych.
Obejmuje 12 bloków 3 dniowego intensywnego szkolenia, co odpowiada czasowo 2 miesiącom szkolenia typu A. Trzeci miesiąc obowiązkowego szkolenia obejmuje staż i szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EEG.