EEG dorosłych

Pracownie EEG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Kierownik Zakładu i osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n. med. Wojciech Jernajczyk
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl
tel.sekr. 22 45 82 713
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my: ELMIKO, GRASS i NEUROSCAN


Klinika i Katedra Neurologii UM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski (e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl,
tel.sekr. 71 734 31 00
ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
Samodzielna Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
Kierownik Pracowni: doc. dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz (tel. 71 734 31 40)
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – dr Ewa Gruszka.
Szkolenia prowadzone są na aparatach:
– Nicolet One z opcją wideometrii,
– Nicolet One + Holter EEG,
– DigiTrack, firmy Elmiko.


Klinika Neurologii CMKP, Szpital im. Prof. W.Orłowskiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl ).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – doc. dr hab. n. med. Aleksander Sobieszek
Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Joanna Konefał (e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl, tel. 22 629 43 49 lub 22 584 11 28)
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my: GRASS AURA 24 i ELMIKO.

(ośrodek aktualnie nie prowadzi szkoleń do odwołania)


Pracownia EEG, Katedra i Klinika Neurologii ŚAM w Zabrzu
ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze
Kierownik dr hab n. med. Monika Adamczyk-Sowa
tel.sekr. 32 370 45 84,fax: 32 370 45 97
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n. med. Agnieszka Machowska-Majchrzak
(e-mail: agnes.majchrzak@vp.pl, tel. 32 271 09 75, fax. 32 271 30 18).
Szkolenia prowadzone są aparacie: PL – EEG Wavepoint f-my Medtronic.


AKSON – Ośrodek Kształcenia Medycznego, 05-822 Milanówek, ul. Sportowa 3.
(e-mail: szkolenia@akson.net.pl , tel. 22 724 69 40, tel.kom. 795 467 089).
Osoba odpowiedzialne za szkolenie: dr Magdalena Szubert-Czarnocka
Możliwe szkolenie ciągłe
Szkolenia prowadzone są na aparacie EEG DigiTrack f-my ELMIKO.


Pracownia EEG
Oddział Udarowy i Neurologiczny, Copernicus PL Sp.z o.o. w Gdańsku
Kierownik Oddziału: dr n.med. Waldemar Fryze
ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk
e-mail: neurologia@wss.gda.pl
tel.sekr. 58 764 01 74
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n.med. Lidia Michalak (e-mail:lidiamichalak@op.pl, tel kom 602 48 51 40)
Szkolenie prowadzone jest na aparatach EEG DigiTrack ELMIKO, Medelec


Centrum Medycyny Nowa Europa
ul. Kościuszki 106/116, 90-442 Łódź
Kierownik i osoby odpowiedzialne za szkolenia – dr n.przyr. Jadwiga Koprowska, prof. dr hab.n.med. Halina Sińczuk-Walczak
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl    tel. 42 632 44 19
Szkolenia prowadzone są na 2 stanowiskowym aparacie firmy Elmiko DigiTrack z oprogramowaniem do wideometrii i mappingu czasowo-przestrzennego

(ośrodek aktualnie nie prowadzi szkoleń do odwołania)


Pracownia Neurofizjologii Klinicznej / Pracownia EEG Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul.Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii: prof.dr hab.n.med. Agnieszka Słowik
Kierownik Pracowni: dr n.med. Marta Banach
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n.med. Magdalena Bosak
Szkolenia prowadzone są na aparacie Viking Quest 4 kanałowy ze stymulatorem magnetycznym Rapid i Viking Quest 2 kanałowy
tel. (12) 424 86 00
Szkolenia prowadzone są na aparacie firmy Elmiko DigiTrack

(ośrodek aktualnie nie prowadzi szkoleń do odwołania)


Pracownia EEG
Oddział Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Kierownik Kliniki i Katedry: dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr hab. n.med. Ewa Krzystanek
tel.sekr. 32 789 46 01, fax. 32 789 4555
Badania wykonywane są aparatami: Rutynowe badania EEG i Video EEG – Aparat z 87- kanałową głowicą Natus Brain Monitor.

Badania Holter EEG, Video Holter EEG z kamerą przenośną, Holter PSG, Video Holter PSG z kamerą przenośną – aparat z 32 – kanałową głowicą Natus Xltek TREX HD.

Badania długotrwałego monitorowania LTM EEG i VIDEO LTM EEG – aparat z 40 – kanałową głowicą Natus Xltek EMU40EX. W pracowni wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie Natus Neuroworks z zaawansowaną, automatyczną detekcją iglic, napadów i innych zdarzeń.