WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLĄCYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM W DZIEDZINIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Marek Kaciński (e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl; tel.sekr. 12 658 18 70)
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – lek. med. Małgorzata Steczkowska (tel. 12 658 20 11 wewn.14 14 ) Szkolenia prowadzone są na aparacie f-my Medtronic Dantec


Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Kierownik Zakładu: dr n. med. Wojciech Jernajczyk (e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl,
tel.sekr. 22 45 82 713).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n. med.Anna Sobańska (tel. 22 45 82 618) i mgr biol. Elżbieta Waliniowska.
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my: Counterpoint MK-2, Aparat do EMG/EP Viking IV DT, EMG MYOQUiCK, f-my Micromed, SynAmps2 / Neuro Mep produkcji Compumedics Neurosoft.


Klinika i Katedra Neurologii UM we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50-566 Wrocław

Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Ryszard Podemski (e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl;
tel.sekr. 71 734 31 00)
Samodzielna Pracownia Neurofizjologii Klinicznej – kierownik: dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz (tel. 71 734 31 40).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: doc. dr hab. n. med. Maria Ejma.
Szkolenia prowadzone są na aparacie Viking Quest + Stymulator Magnetyczny Magstim 200.


Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego UM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Kierownik Pracowni i osoba odpowiedzialna za szkolenie: doc.dr hab.n.med. Beata Zakrzewska-Pniewska, tel. 22 599 10 00


Katedra i Klinika Neurologii ŚAM w Zabrzu

ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze

Kierownik i osoba odpowiedzialna za szkolenie : dr hab. Monika Adamczyk-Sowa
(e-mail: neurozab@slam.katowice.pl).
Szkolenia prowadzone są na aparacie Viking Select.


AKSON – Ośrodek Kształcenia Medycznego

ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek

Osoby odpowiedzialne za szkolenia PW: dr. Justyna Pigońska, dr. Anna Sobańska
Osoby odpowiedzialne za szkolenia TMS: dr. Jakub Antczak, dr. Anna Poleszczyk
(e-mail: szkolenia@akson.net.pl , 22 724 69 40, kom. 795 467 089).
Szkolenie w trybie łączonym.
Szkolenia prowadzone są na aparacie Neurowerk  f-my SIGMA Medizin-Technik.


Pracownia Neurofizjologii Klinicznej / Pracownia EMG i PW Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

ul.Botaniczna 3, 31-503 Kraków

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii: prof. dr hab.n.med. Agnieszka Słowik
Kierownik Pracowni i osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n.med. Marta Banach
Szkolenia prowadzone są na aparacie Viking Quest 4 kanałowy ze stymulatorem magnetycznym Rapid
tel. (12) 424 86 00