Terminy i tematy spotkań on – line Sekcji Rozwojowej

Terminy i tematy spotkań on – line Sekcji Rozwojowej

28.04.2023 godz. 19-00-20.00 EEG /aEEG w okresie noworodkowym
24.05.2023 godz. 14.00-15.00 Obrazy EEG we wczesnych encefalopatiach padaczkowych
22.06.2023 godz. 17.00-18.00 Monitorowanie śródoperacyjne u dzieci
21.09.2023 godz. 19.00-20.00 Przydatność EEG w diagnostyce ASD
18.10.2023 godz. 14.00-15.00 EDS – senność w zapisach EEG u dzieci, trudności diagnostyczne

Link do rejestracji zostanie podany na stronie PTNK 3 dni przed spotkaniem.

17 listopada 2023 zapraszamy na zebranie stacjonarne Sekcji Rozwojowej które rozpocznie się o godzinie 12.30 w sali wykładowej IMID , ul .Kasprzaka 17 a w Warszawie.
Temat : Pułapki w EEG u dzieci – prezentacja przypadków.

Spotkanie Naukowo – Szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Sekcja EEG PTNK planuje zorganizować spotkanie naukowo-szkoleniowe w trybie on-line, na którym osoby chętne, starające się o uzyskanie licencji EEG mogłyby zaprezentować doniesienie na wybrany, interesujący z punktu widzenia elektroencefalografii temat. Prezentacje mogą dotyczyć zarówno zagadnień ujętych w sposób poglądowy jak i ciekawych przypadków klinicznych i ich korelacji z zapisem elektroencefalograficznym.  Propozycje prezentacji w formie krótkiego  streszczenia prosimy zgłaszać do dr n.med. Aleksandry Wierzbickiej do dn.  30 kwietnia 2023 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Spotkanie odbędzie się w czerwcu br, dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie PTNK, po uzgodnieniu z prelegentami.