WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLĄCYCH W ZAKRESIE EMG

Pracownia EMG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

Kierownik Zakładu – dr n. med. Wojciech Jenajczyk (e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl, tel. 22 45 82 713).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – dr n. med. Anna Sobańska (tel. 22 45 82 618).

(w ciągu ostatnich 3 lat wyszkolono 5 lekarzy i 1 technika – informacja telefoniczna)
Szkolenia prowadzone są na aparatach: Counterpoint MK-2, Aparat do EMG/EP Viking IV DT, EMG MYOQUiCK f-my Micromed.


Pracownia EMG Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego UM

ul. Banacha 1A, Warszawa 02-097.

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (tel. 22 599 28 57).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr hab. n. med. Małgorzata Gaweł
(e-mail: mgawel@wum.edu.pl, tel.sekr. 22 599 29 90).
Szkolenie prowadzone jest na aparatach Keypoint


Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

Kierownik – prof. dr hab. n. med. Marek Kaciński (e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 658 18 70).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – lek. med. Sławomir Kroczka (e-mail: mikroczk@cyf-kr.edu.pl, 12 658 20 11 wew. 14142)
Szkolenia prowadzone są na aparacie f-my Medtronic Dantec, Keypoint


Klinika i Katedra Neurologii AM we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50-566 Wrocław

Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Ryszard Podemski (e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl; tel.sekr. 71 734 31 00)
Samodzielna Pracownia Neurofizjologii Klinicznej – Kierownik Pracowni i osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz tel. 71 734 31 40
Szkolenia prowadzone są na aparatach:
– Viking Quest,
– Viking Select,
– Aparat do diagnostyki neurosensorycznej TSAII.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PUM Szczecin

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki (e-mail: kkneurol@sci.pum.edu.pl, tel. 91 425-3251)
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n. med. Halina Grzelec.
Szkolenia prowadzone są na aparacie: Keypoint NET, f-my Alpina Biomed.


AKSON – Ośrodek Kształcenia Medycznego

Milanówek 05-822, ul. Sportowa 3.

Osoby odpowiedzialne za szkolenie: Prof. M. Banach, Prof. K. Tomczykiewicz, Dr. J. Cegielska
(e-mail: szkolenia@akson.net.pl , 22 724 69 40, kom. 795 467 089). Szkolenie w trybie łączonym.
Szkolenia prowadzone są na aparacie Sierra Summit firmy CADWELL.


Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul.28 Czerwca 1956r. 135/147; 61-545 Poznań

tel. (61) 831 02 30 (e-mail: zpnr@wp.pl)
Kierownik pracowni i osoba odpowiedzialna za szkolenie: Prof dr hab.n.med.Juliusz Huber
Szkolenie jest prowadzone na aparatach firmy Keypoint (Integrated 4-kanałowy rok prod. 2007 i Portable 2-kanałowy) oraz z użyciem Magnetic Stimulator Mag Pro 30 (rok prod 2006)


Oddział Udarowy i Neurologiczny, Copernicus PL Sp.z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

Kierownik oddziału: dr n.med. Waldemar Fryze
tel.sekr. (58) 764 01 74; (e-mail: neurologia@wss.gda.pl)
Osoba szkoląca: dr n.med. Jerzy Świątkiewicz     mail: jswiatkiewicz@wss.gda.pl      tel.kom 501 092 817
lek. Łukasz Dylewicz
Szkolenie prowadzone jest na aparacie firmy Keypoint 2006 (po updatingu)


Pracownia EMG – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul.28 Czerwca 1956r. 135/147; 61-545 Poznań

tel. (61) 831 02 30 (e-mail: zpnr@wp.pl)
Kierownik pracowni i osoba odpowiedzialna za szkolenie: Prof dr hab.n.med.Juliusz Huber
Szkolenie jest prowadzone na aparatach firmy Keypoint (Integrated 4-kanałowy rok prod. 2007 i Portable 2-kanałowy) oraz z użyciem Magnetic Stimulator Mag Pro 30 (rok prod 2006)


Pracownia EMG – Oddział Udarowy i Neurologiczny, Copernicus PL Sp.z o.o.

ul.Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk

Kierownik oddziału: dr n.med. Waldemar Fryze
tel.sekr. (58) 764 01 74; (e-mail: neurologia@wss.gda.pl)
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n.med. Jerzy Świątkiewicz (e-mail: jswiatkiewicz@wss.gda.pl, tel.kom. 501 092 817), lek. Łukasz Dylewicz
Szkolenie prowadzone jest na aparacie firmy Keypoint 2006 (po updatingu)


Pracownia EMG – Oddział Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. sekr. 32 789 46 01, fax. 32 789 4555
Kierownik Kliniki i Katedry: dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n. med. Maria Flak
Druga osoba szkoląca dr n.med. Alina Kwolek-Limańska 32 789 45 57
Szkolenia prowadzone są na aparacie Keypoint G3 typ 9031A006401 oraz aparat Natus Dantec Keypoint G4 z 4 kanałową głowicą EMG i 6 kanałową głowicą do potencjałów.


Pracownia Neurofizjologii Klinicznej / Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym SPSK 1 PUM w Szczecinie

ul.Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik i osoba odpowiedzialna za szkolenia – dr n.med.Halina Grzelec
tel. (91) 425 32 57


Pracownia EMG Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia

ul. Szwajcarska 3, Poznań

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarów Mózgu: dr n. med. Artur Drużdż
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n. med. Artur Drużdż
e-mail: adruzdz@szpital-strusia.poznan.pl
tel.sekr. 61 8739 420/213