Sekcje i Komisje

Komisja Szkoleniowo – Programowa PTNK i Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON powołana w dniu 16.01.2020

 • prof. dr hab n. med.  Beata Zakrzewska – Pniewska
 • prof dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • dr hab. n. med. Maria Ejma, prof. nadzw.
 • dr hab n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, prof. nadzw.
 • dr  hab. n. med. Marta Banach
 • dr n. med. Joanna  Cegielska
 • dr Iwona Terczyńska

Sekcje i Komisje Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w latach 2020 – 2025

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13
tel. 601 327 797
e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Przewodnicząca Sekcji EEG PTNK

dr n.med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak

Zakład Neurofizjologii Klinicznej

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Al. Sobieskiego 9

02-957 Warszawa

tel +48 22 4582634

e-mail: sekcja.EEG@ptnk.pl

Przewodnicząca Sekcji Rozwojowej PTNK

dr n. med. Iwona Terczyńska

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
e-mail: i.terczynska@gmail.com
tel. 501 33 29 55

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

dr n. o zdr. Jolanta Gałecka

Mazowiecki Szpital Bródnowski
Klinika Neurologii
Ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

tel. 502-276-145

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica

30-418 Kraków

ul. Zakopiańska 2A

e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback PTNK

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl
Sekretarz – mgr Ewa Wąsikowska

Przewodnicząca Sekcji EMG PTNK

dr n. med. Justyna Pigońska

Pracownia EMG
Zespołu Poradni
Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Telefon 694528305

Email sekcja.emg@ptnk.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr hab. med. Małgorzata Gaweł

(do dnia 19 lipca 2020 roku)

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. +48 225 992 8911
e-mail: mgawel@wum.edu.pl

p.o. Przewodniczącej Sekcji EEG

dr hab. n. med. Magdalena Bosak

Katedra Neurologii
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel. +48 12 424 86 00
fax +48 12 424 86 26

Aktualnie są przeprowadzane wybory do poszczególnych Sekcji PW. 

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG

dr n. med. Iwona Terczyńska

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
e-mail: i.terczynska@gmail.com
tel. 501 33 29 55

Licencje EEG

dr hab. n. med. Magdalena Bosak

Katedra Neurologii Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków
tel. +48 12 424 86 00 fax +48 12 424 86 26

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl
Planowane rozdzielenie funkcji na 2 osoby tj. ds.terapeutów i specjalistów

Komisja Programowo-Szkoleniowa

 

 • dr n. med. Joanna Cegielska – Przewodnicząca

  Klinika Neurologii, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
  siedziba: Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
  tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13
  e-mail: programowo-szkoleniowa@ptnk.pl

 • prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Zalewska
 • dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny
 • dr hab. n. med. Marta Banach
 • dr hab. n. med. Marta Lipowska
 • dr n. med. Alicja Kubik
 • dr n. med. Justyna Pigońska
 • dr Iwona Terczyńska

Sekcje i Komisje Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej powołane w latach 2015 – 2020

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13
tel. 601 327 797
e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Przewodniczący Sekcji EEG

dr hab. n. med. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP SPSK

ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa

tel.: +48 (22) 629-43-49

e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

p.o. Przewodnicząca Sekcji EEG

w latach 2019-2020

dr hab. n. med. Magdalena Bosak

Katedra Neurologii Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków
tel. +48 12 424 86 00
fax +48 12 424 86 26

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr hab. med. Małgorzata Gaweł

(do dnia 19 lipca 2020 roku)

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. +48 225 992 8911
e-mail: mgawel@wum.edu.pl

Archiwum

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Przewodniczący Sekcji EEG

dr hab. n. med. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP SPSK

ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa

tel.: +48 (22) 629-43-49

e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

p.o. Przewodnicząca Sekcji EEG

w latach 2019-2020

dr hab. n. med. Magdalena Bosak

Katedra Neurologii Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków

tel. +48 12 424 86 00

fax +48 12 424 86 26

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica

30-418 Kraków

ul. Zakopiańska 2A

e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr hab. med. Małgorzata Gaweł

(do dnia 19 lipca 2020 roku)

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

tel. +48 225 992 8911

e-mail: mgawel@wum.edu.pl

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A

tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57

e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa

90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116

tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19

e-mail: jadwiga.koprowska1@neostrada.pl

e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica

30-418 Kraków

ul. Zakopiańska 2A

e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Planowane rozdzielenie funkcji na 2 osoby tj. ds.terapeutów i specjalistów

Komisje i sekcje

Komisja Programowo-Szkoleniowa

Dr n. med. Joanna Cegielska – przewodnicząca

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM

Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13

e-mail: jcneurony@wp.pl

Sekcja Rozwojowa

Prof.dr hab.n.med. Marek Kaciński – przewodniczący

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

tel./fax 12 658 18 70

e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny – przewodniczący

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

techn. Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

techn. Józefa Hańska-Paszkowska – członek

techn. Andrzej Stachurski – członek

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

p.o. Przewodniczącego Sekcji EEG

Dr hab.n.biol. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii CMKP

Szpital im. Prof. W. Orłowskiego

Uniwersytet Jagielloński

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

tel. 22 584 13 02

e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica

30-418 Kraków

ul. Zakopiańska 2A

e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr hab. med. Małgorzata Gaweł

(do dnia 19 lipca 2020 roku)

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

tel. +48 225 992 8911

e-mail: mgawel@wum.edu.pl

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A

tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57

e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa

90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116

tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19

e-mail: jadwiga.koprowska1@neostrada.pl

e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica

30-418 Kraków

ul. Zakopiańska 2A

e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Planowane rozdzielenie funkcji na 2 osoby tj. ds.terapeutów i specjalistów

Komisje i sekcje

Komisja Programowo-Szkoleniowa

Dr n. med. Joanna Cegielska – przewodnicząca

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM

Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13

e-mail: jcneurony@wp.pl

Sekcja Rozwojowa

Prof.dr hab.n.med. Marek Kaciński – przewodniczący

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

tel./fax 12 658 18 70

e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny – przewodniczący

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

techn. Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

techn. Józefa Hańska-Paszkowska – członek

techn. Andrzej Stachurski – członek

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa
90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116
tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19
e-mail: jadwiga.koprowska1@neostrada.pl
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl
Planowane rozdzielenie funkcji na 2 osoby tj. ds.terapeutów i specjalistów

Komisje i sekcje

Komisja Programowo-Szkoleniowa

Dr n. med. Joanna Cegielska – przewodnicząca

Klinika Neurologii, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

siedziba: Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13

e-mail: programowo-szkoleniowa@ptnk.pl

Sekcja Rozwojowa

Prof.dr hab.n.med. Marek Kaciński – przewodniczący

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658 18 70
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny – przewodniczący

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

techn. Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

techn. Józefa Hańska-Paszkowska – członek

techn. Andrzej Stachurski – członek

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13
tel. 601 327 797
e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

p.o. Przewodniczącego Sekcji EEG

Dr hab.n.biol. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii CMKP
Szpital im. Prof. W. Orłowskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. 22 584 13 02
e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr hab. med. Małgorzata Gaweł

(do dnia 19 lipca 2020 roku)

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. +48 225 992 8911
e-mail: mgawel@wum.edu.pl

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa
90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116
tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19
e-mail: jadwiga.koprowska1@neostrada.pl
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl
Planowane rozdzielenie funkcji na 2 osoby tj. ds.terapeutów i specjalistów

Komisje i sekcje

Komisja Programowo-Szkoleniowa

Dr n. med. Joanna Cegielska – przewodnicząca

Klinika Neurologii, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

siedziba: Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13

e-mail: programowo-szkoleniowa@ptnk.pl

Sekcja Rozwojowa

Prof.dr hab.n.med. Marek Kaciński – przewodniczący

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658 18 70
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny – przewodniczący

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

techn. Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

techn. Józefa Hańska-Paszkowska – członek

techn. Andrzej Stachurski – członek

KOMISJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
W LATACH 2010-2014

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

Gabinet EEG

ul. Bernardyńska 23 m 58

02-904 Warszawa

tel./fax 22 815 70 26

tel.kom. 601 32 77 97

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Dr n.med. Kazimierz Tomczykiewicz, prof. nadzw. – opieka naukowa

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Przewodniczący Sekcji EEG

Dr hab.n.biol. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii CMKP
Szpital im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. 22 584 13 02
e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Biofeedback

dr n. med. Alicja Kubik

Instytut Neuromedica
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 2A
tel. 12 630 91 90
tel.kom. 695 30 91 91
e-mail: alicja.kubik@instytut-neuromedica.pl

dr n. przyr. Grażyna Rusek – sekretarz

Warszawski Szpital dla Dzieci
ul. Kopernika 43
00-328 Warszawa

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

dr hab. n. med. Marta Banach

Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel. 22 4582713
e-mail: martabanach@yahoo.com

Przewodnicząca Sekcji PW i Badań Układu Autonomicznego PTNK

Dr hab.med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
Katedry Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytetu Medycznego
60-355 Poznań, ul.Przybyszewskiego 49
tel/fax 61 8691846
e-mail: neuro@amp.edu.pl

Komisja d/s Licencji PTNK

Licencje PW

Doc dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska – przewodnicząca

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel.  22 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Licencje EEG dzieci

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa
90-442 Łódź, Kościuszki 106/116
tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19
e-mail: jadwiga.koprowska1@neostrada.pl
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Licencje EEG dorosłych

Dr n.med. Krystyna Niedzielska

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9
tel.sekr. 0 22 4582713, 4582634, centrala IPiN 4582800
tel.kom. 606 96 36 16
e-mail: niedziel@ipin.edu.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

Licencje EEG Biofeedback

Dr n.przyr. Grażyna Rusek – ds.specjalistów Biofeedback – EEG

Warszawski Szpital dla Dzieci
Zakład Elektrofizjologii
00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43
tel. 22 829 41 20, 022 826 80 21 wew. 346

Dr med.Alicja Kubik – ds.terapeutów Biofeedback-EEG

Komisje i sekcje

Komisja Programowo-Szkoleniowa

Doc.dr hab.med.Maria Niewiadomska – przewodnicząca

Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel.sekr. 0 22 4582713
e-mail: niewiad@ipin.edu.pl

Dr n.biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa
90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116
tel. w godz. 15-18: 42 632 44 19
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Prof.dr hab.med. Barbara Emeryk – Szajewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
02-097 Warszawa, ul.Banacha 1A
tel.kliniki: 22 599 28 57
tel./fax: 0 22 839 06 77
e-mail: szajewski839@gmail.com

Sekcja Rozwojowa

Organizator nowej sekcji od czerwca 2011r., potem przewodniczący tej sekcji

Prof.dr hab.n.med. Marek Kaciński

Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658 18 70
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl

Komisja Rewizyjna

Dr hab.n.med. Maria Ejma

Katedra i Klinika Neurologii AM we Wrocławiu
50-566 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.sekr. 71 734 31 00, fax 71 734 31 09
tel. 071 734 31 50
e-mail: mejma@interia.pl

Dr n.med. Monika Nojszewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
02-097 Warszawa, ul.Banacha 1A
tel.sekr. 22 599 28 57, fax 22 599 18 57
e-mail: monika.nojszewska@wum.edu.pl

Dr n.med. Sławomir Kroczka

Klinika Neurologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego UJ
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658 18 70
tel.12 6582011 wewn.1219

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11

tel.sekr. 22 681 64 46

tel. 691 143 644

e-mail: wiceprezes@ptnk.pl

techn. Iga Pietrzak-Bryłka

Warszawa, ul. Orłowskiego 13

tel. 601 327 797

e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Sekcji Analizy Sygnałów Bioelektrycznych

Prof. dr med. Katarzyna Blinowska-Cieslak – przewodnicząca

Dr med. Wojciech Androsiuk

I Klinika Psychiatryczna AM
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
tel. praca 0 22 825 12 36 fax. 0 22 825 13 15
e-mail: wojtek@psych.waw.pl

Sekcje i Komisje Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w latach 2006-2010

Przewodnicząca Sekcji Techników PTNK

Iga Pietrzak-Bryłka

04-830 Warszawa
ul. Orłowskiego 13
tel. 601-327-797
e-mail:  iga.pietrzak@onet.pl

Przewodniczący Sekcji Rozwojowej PTNK

Dr n.med. Michaela Pakszys

ul. Rogalskiego 4/19
03-982 Warszawa
e-mail: eeginstitute@poczta.onet.pl

Przewodniczący Sekcji EEG

Dr hab.n.biol. Aleksander Sobieszek

Klinika Neurologii i Epileptologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. 22 5841302 fax 22 5841306
e-mail: alkso@cmkp.edu.pl

Przewodniczący Sekcji EMG PTNK

Dr med. Marta Banach

Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ
31-501 Kraków, ul. Botaniczna 3 A
tel. (012) 424 86 18
obecnie: Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel. (0 22) 458 27 13
e-mail: martabanach@yahoo.com

Przewodnicząca Sekcji PW i Badań Układu Autonomicznego PTNK

Dr hab.med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
Katedry Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytetu Medycznego
60-355 Poznań, ul.Przybyszewskiego 49
tel/fax 61 8691846
e-mail: neuro@amp.edu.pl

Komisja d/s Licencji PTNK

Dr n. przyr. Bohdan Darwaj – przewodniczący

Pracownia EEG
20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
tel. (0 81) 742 58 31
e-mail: bdarwaj@wp.pl

Dr. n. przyr. Grażyna Rusek

Warszawski Szpital dla Dzieci
Zakład Elektrofizjologii
00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43
tel. 22 829 41 20, 022 826 80 21, wew. 346

Prof. dr hab. med. Danuta Wochnik-Dyjas

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
tel. sekr. (022) 458 27 13

Dr hab.n.med. Beata Zakrzewska-Pniewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
02-097 Warszawa, ul. ul. Banacha 1A
tel. 22 659-75-05, fax 22 668-85-12

Komisje i sekcje

Komisja Dydaktyczno-Programowa

Dr Jadwiga Koprowska – przewodnicząca

Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4
Pracownia EEG
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 42 617 77 75

Doc. dr hab.n.med. Maria Niewiadomska

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel. 22 458 27 13
e-mail: niewiad@ipin.edu.pl

Sekcji Analizy Sygnałów Bioelektrycznych

Prof. dr med. Katarzyna Blinowska-Cieslak – przewodnicząca

Dr med. Wojciech Androsiuk

I Klinika Psychiatryczna AM
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27
tel. 22 825 12 36, fax 22 825 13 15
e-mail: wojtek@psych.waw.pl

Komisja d/s Licencji PTNK dla Techników

dr n.med. J.K.Nowak – przewodniczący

techn. Iga Pietrzak-Bryłka – członek

techn. Józefa Hańska-Paszkowska – członek

techn. Andrzej Stachurski – członek