Sekcja EMG

Przewodnicząca Sekcji EMG PTNK

dr n. med. Justyna Pigońska

Pracownia EMG
Zespołu Poradni
Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Telefon 694528305

Email sekcja.emg@ptnk.pl

Licencje EMG

Dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.

04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11
tel.sekr. 22 681 64 46
tel. 691 143 644
e-mail: wiceprezes@ptnk.pl