Członkostwo

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji i ankiety członkowskiej (zamieszczonych poniżej w „Dokumenty do pobrania”) prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres właściwego przewodniczącego Oddziału PTNK.

Uwaga ! Od roku 2022 składka członkowska dla lekarzy wynosi 100 zł, dla techników 50 zł.

Zwolnienia z opłat za przynależność członków emerytów na wniosek pisemny mogą dokonywać Przewodniczący Oddziałów.

Numery kont dla wpłat za przynależność do PTNK:

Oddział Warszawski:

Numer rachunku odbiorcy: 61 1020 1097 0000 7302 0001 6303
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ WARSZAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział Łódzki:

Numer rachunku odbiorcy: 35 1020 3408 0000 4402 0514 9382
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ ŁÓDZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział Gdański:

Numer rachunku odbiorcy: 40 1020 3408 0000 4302 0515 0117
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ GDAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział Świętokrzyski:

Numer rachunku odbiorcy: 16 1020 4926 0000 1402 0157 1868
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział Dolnośląski:

Numer rachunku odbiorcy: 62 1020 3408 0000 4902 0515 8060
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Oddział Śląski:

Numer rachunku odbiorcy: 63 1020 3408 0000 4802 0515 0331
Nazwa odbiorcy: ODDZIAŁ ŚŁĄŚKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

 

Dokumenty do pobrania