POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
01-809 WARSZAWA, ul. Cegłowska 80
Tel/fax: 22 5690239
NIP: 526-24-68-037   REGON: 010648160

KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
Na powyższe konto prosimy wpłacać opłaty za egzamin!

Adres kontaktowy:
Klinika Neurologii UM we Wrocławiu
ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel/fax. 71-734-31-09
UWAGA: PROSIMY NIE WPŁACAĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA W/W KONTO
CZŁONKOWIE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT SKŁADEK NA NASTĘPUJĄCE KONTO:
PKO BP O.IX W WARSZAWIE
61 1020 1097 0000 7302 0001 6303