WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLĄCYCH W ZAKRESIE EEG -DZIECI

ePracownia Elektroencefalografii Katedry Neurologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik i osoba odpowiedzialna za szkolenie prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn (email: stein@ump.edu.pl)
tel.sekr. 61 869 12 55, fax: 61 869 15 53
Osoba szkoląca – mgr elektrofizjologii Monika Starczewska (email: starczewska1@wp.pl)
tel. 61 869 12 55, 869 16 64
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my:
1. Grass Aura 24/Beehive Horizon (dwa urządzenia) – system do wielogodzinnej
    rejestracji EEG metodą Holtera,
2. Grass – system do rejestracji badań video EEG,
3. Elmiko EEG DigiTrack – system do EEG i analizy snu z wideometrią,
4. Ceegraph Bio-logic.


Pracownia Polisomnografii i Wideoelektroencefalogerafii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Marek Kaciński
e-mail: neupedkr@cm-uj.krakow.pl
tel.sekr./fax. 12 658 18 70
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – lek. med. Barbara Skowronek-Bała
tel 12 658 20 11 wewn.13 95 lub 11 96
Szkolenia prowadzone są na aparacie f-my Grass


EEG Instytut
ul. Londyńska 2, 03-921 Warszawa

Kierownik i osoba odpowiedzialna za szkolenia – dr n. med. Michaela Pakszys
(e-mail: eeginstitute@poczta.onet.pl tel. 22 671 59 14).
Szkolenia prowadzone są na aparacie f-my: Deymed 2010 – 24 kanałowe, holter i video EEG.


AKSON – Ośrodek Kształcenia Medycznego
05-822 Milanówek, ul. Sportowa 3.

Osoba prowadząca szkolenia: dr. A. Śliżewski
(e-mail: szkolenia@akson.net.pl , 22 724 69 40, kom. 795 467 089).
Szkolenie w trybie łączonym.
Szkolenia prowadzone są na aparacie EEG DigiTrack f-my ELMIKO.


Centrum Terapii Padaczki NEUROSPHERA
ul. Chorągwi Pancernej 80, 02-951 Warszawa
Kierownik i osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n.med. Piotr Zwoliński
e-mail: nsph@neurosphera.pl    tel. (22) 498 64 44
Szkolenia prowadzone są na 2 stanowiskowym aparacie firmy Elmiko DigiTrack do badań EEG/VEEG/QEEG


Pracownia EEG i Wideometrii
Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu
Ordynator Oddziału: dr n.med. Barbara Ujma – Czapska
tel.sekr. (71) 306 44 86
ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n.med. Małgorzata Krause
tel. Pracowni (71) 306 45 00
Szkolenie prowadzone jest na aparacie firmy Elmiko (oprogramowanie z roku 2007)