Uchwała ZG z dn. 15.03.2012 r

Uchwała ZG PTNK z dnia 15.03.2012 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EEG dzieci i dorosłych w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i 1 miesiąc nauki podstaw PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EEG dorosłych oraz EEG dzieci możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje: 3 bloki 3 dniowego intensywnego szkolenia teoretycznego i praktycznego w Ośrodku Akson (50 godzin), co odpowiada czasowo 2 tygodniom szkolenia typu A oraz 2,5 miesiąca w wybranej akredytowanej pracowni klinicznej. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EEG.

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z PW

Uchwała ZG PTNK z dnia 15.03.2012 r. (po zmianach) w sprawie trybu szkolenia podstawowego z PW w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i 1 miesiąc nauki podstaw PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z PW możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 1 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia. Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje: 1 blok 3 dniowego intensywnego szkolenia teoretycznego w Ośrodku Akson (20 godzin), co odpowiada czasowo 1 tygodniowi szkolenia typu A oraz 3 tygodnie w wybranej akredytowanej pracowni klinicznej. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego PW.