Uchwała ZG z dn. 17.06.2011 r.

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EMG

Uchwała ZG PTNK z dnia 17.06.2011 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EMG w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EMG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 3 blokach 3 dniowego intensywnego szkolenia (50 godzin) w Ośrodku Akson, co odpowiada czasowo 2 tygodniom szkolenia typu A oraz 2,5 miesiąca stażu i szkolenia w ośrodku klinicznym (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EMG.