Termin egzaminu licencyjnego PTNK – 13.03.2025

Szanowni Państwo, Termin egzaminu licencyjnego PTNK został zaplanowany na 13 marca 2025 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu egzaminu. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zakwalifikowane przez Komisję ds. Licencji, które otrzymały potwierdzenie mailowe....

Egzamin PTNK – 01.06.2023

W dniu 1 czerwca 2023 roku odbędzie się egzamin PTNK. Do przystąpienia do aktualnej sesji egzaminacyjnej zostały zakwalifikowane cztery osoby, wszystkie w zakresie modalności EEG wieku rozwojowego. O szczegółach egzaminu w/w osoby zostaną poinformowane...