Egzamin licencyjny PTNK – 01.06.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu zebrania ZG PTNK, nie odbędzie się ono w dniu 16 marca 2023 roku. Termin zebrania ZG PTNK został przesunięty na 13 kwietnia (czwartek). 

Egzamin PTNK

Szanowni Państwo,
Kolejny egzamin PTNK odbędzie się w dniu 01.06.2023 roku; kandydaci zostaną poinformowani o kwalifikacji do egzaminu w terminie do 60 dni przed datą egzaminu. Do 28 lutego 2023 roku dokumenty należy przesłać do wyznaczonych członków Komisji ds. Licencji, adresy na stronie internetowej PTNK: https://ptnk.pl/jak-uzyskac-licencje/.