Egzamin PTNK

Szanowni Państwo,
Kolejny egzamin PTNK odbędzie się w dniu 01.06.2023 roku; kandydaci zostaną poinformowani o kwalifikacji do egzaminu w terminie do 60 dni przed datą egzaminu. Do 28 lutego 2023 roku dokumenty należy przesłać do wyznaczonych członków Komisji ds. Licencji, adresy na stronie internetowej PTNK: https://ptnk.pl/jak-uzyskac-licencje/.

Sympozjum Sekcji EEG – 09.12.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na sympozjum, współorganizowane przez Sekcję  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Oddział Lubelski PTNK.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 09.12.2022,

w godzinach  18.00-20.00

 

Program sympozjum:

 1. Powitanie Aleksandra Wierzbicka (5 min)
 2. Praktyczne wykorzystanie sygnału EKG podczas badania EEG Łucja Wilk, Lidia Nieckarz, Katarzyna Wyczarska-Dziki, Jakub Piejko (20 min.)
 3. Kardiologiczne problemy w diagnostyce i leczeniu padaczki Łucja Wilk (20 min)
 4. Prezentacja przypadków klinicznych
  1. Zespół wydłużonego QT (LQTS) Łucja Wilk (10 min)
  2. Zespół Morgagniego – Adamsa – Stokesa (napady MAS) Iwona Lasek – Michno (10 min)
  3. Zaburzenia rytmu serca w trakcie leczenia padaczki okskarazepiną Ewelina Kędzior – Pikuła (10 min)
  4. Nagłe zatrzymanie krążenia – choroba poresuscytacyjna Mateusz Rajchel (10 min)
 5. SUDEP – nagła śmierć w padaczce Edyta Mokrzycka (15 min)
 6. Dyskusja (20 min)

Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 02.12.2022 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Z wyrazami szacunku

Dr n. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak

Przewodnicząca Sekcji EEG PTNK

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 80, 01-809 Warszawa, numerem KRS: 0000292049, numer NIP 5262468037. (dalej 'Administrator’). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wymiana korespondencji z Państwem. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe pozyskane zostały od osoby, której dane dotyczą, od Państwa pracodawcy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

Dokumenty z zakresu EEG dzieci i dorosłych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu licencyjnego uprzejmie informuję że

dokumenty z zakresu EEG dzieci i dorosłych  należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Iwona Terczyńska

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa,  ul .Kasprzaka 17a

 

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby zakwalifikowane przez Komisję d/s Licencji PTNK na odrębnym posiedzeniu . Nieprzekraczalny termin złożenia kompletnych dokumentów oraz  termin najbliższego posiedzenia Komisji  zostaną  podane w odrębnym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu będą poinformowane  o jego terminie  listem poleconym  z  60-dniowym wyprzedzeniem.

W czasie najbliższej sesji zdawać będą osoby już zakwalifikowane do egzaminu który nie odbył się z powodu pandemii.

Planowane są dwie sesje egzaminacyjne rocznie.

Wszelkie pytania proszę kierować do mnie mailowo:  i.terczynska@gmail.com

 

Z poważaniem

Iwona Terczyńska

Ogłoszenie

W zawiązku z rezygnacją  dr hab. n. med. Magdaleny Bosak z  funkcji   członka Komisji d/s Licencji , z dniem 3.11. 2022 jej obowiązki  w zakresie EEG dorosłych przejmuje  dr Iwona Terczyńska.

Aktualny skład Komisji  ds. Licencji PTNK

Przewodnicząca Komisji

Prof. Beata Zakrzewska-Pniewska ( PW)

Członkowie

Prof. ndzw. Kazimierz Tomczykiewicz (EMG)

Dr Iwona Terczyńska  EEG dzieci, EEG dorośli

Dr Alicja Kubik  EEG-BF

Dokumenty wymagane  do uzyskania Licencji należy składać  do następujących osób:

 1. w zakresie PW do prof. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej
 2. w Zakresie EEG dorosłych  i dzieci do dr Iwony Terczyńskiej
 3. w zakresie EMG do prof. ndzw. Kazimierza  Tomczykiewicza
 4. w zakresie EEG-Biofeedback (specjalista, terapeuta) do dr Alicji Kubik

adresy podane są  w zakładce Struktura PTNK