Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy zebranie Sekcji EMG
Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 11.06.2024
w godzinach 18.00-19.40.

Program

18.00-18.25 Rekomendacje dotyczące wykonywania oraz interpretacji wyniku badania elektrostymulacyjnej próba męczliwości. Magdalena Chylińska Klinika Neurologii Dorosłych Gdański Uniwersytet Medyczny
18.25-18.45 Wieloogniskowa neuropatia z blokiem przewodzenia – kryteria diagnostyczne i prezentacja przypadków. Jan Kłopocki Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Oddział Neurologii. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
18.45-19.05 Zespół Guillaina-Barrégo, postać aksonalna ruchowa – opis przypadku. Magdalena Kawalec. Oddział Neurologii MSWiA w Rzeszowie
19.05-19.25 Polineuropatia w przebiegu porfirii – przypadek pacjenta. Anna Bogacz- Pękala, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu,
19.25-19.40 Dyskusja

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 09.06 2024 na platformie PTNK ( link do rejestracji: Zebranie Sekcji EMG – 11.06-2024 – PTNK)
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Prof. UJ. Marta Banach Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
Dr. n. med. Justyna Pigońska Przewodnicząca Sekcji EMG