Szanowni Państwo,

W dniu 25 stycznia 2024 roku o godz. 12:00 odbędzie się zebranie Sekcji PW.
Pani dr Justyna Pigońska wygłosi wykład pt.: „Standardy badań wzrokowych potencjałów wywołanych”

Zebranie Sekcji PW odbędzie w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu oraz w wersji on-line:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności osobistej lub on-line pod adresem mailowym: sekretarz.ptnk@gmail.com.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMyYTk2MDQtNGMyNy00Njg5LTkwNTgtNWI3ZDgzZWUwYzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22e69da081-7288-46e9-b7cc-d17e08c6ac4e%22%7d

 

Zapraszam serdecznie lekarzy oraz techników.

Edyta Dziadkowiak
Przewodnicząca Sekcji PW