Egzamin licencyjny PTNK odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w AKSON Ośrodku Kształcenia Medycznego w Milanówku.
Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zakwalifikowane przez Komisję ds. Licencji, które otrzymały potwierdzenie mailowe.

dr hab. Edyta Dziadkowiak
sekretarz ZG PTNK