Zapraszamy do Krakowa na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Korelacje kliniczno-neurofizjologiczne zespołów cieśni” zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.

Celem organizatorów konferencji jest przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat interdyscyplinarnych aspektów częstych i tych rzadko występujących zespołów z ucisku. Nasze zaproszenie do uczestnictwa w konferencji przyjęło wielu znakomitych wykładowców, którzy w sposób praktyczny przybliżą problemy diagnostyczne i terapeutyczne zespołów cieśni. Dwudniowe sympozjum wzbogacone będzie w praktyczne warsztaty z zakresu neurofizjologii i ultrasonografii. Do zobaczenia 17–18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków.