Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na sympozjum naukowo-szkoleniowe Sekcji EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 14.06.2023,
w godzinach 17.00-18.30

Program sympozjum:
Powitanie. Dr n.med. Aleksandra Wierzbicka

EEG w otępieniach i encefalopatiach. Dr Paweł Chochoł, Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Rola EEG w przyżyciowym rozpoznaniu choroby Creutzfeldta-Jacoba. Dr Kamil Wężyk, Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zaburzenia świadomości i mioklonie u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Dr Iwona Niziołek, Świętokrzyskim Centrum Neurologii w Kielcach

Wrzeciona snu- fizjologia i patofizjologia z prezentacją wybranych zapisów EEG. Dr Edward Filip, Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej

 

Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 09.06.2023 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Z wyrazami szacunku
Dr n. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak
Przewodnicząca Sekcji EEG PTNK

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 80, 01-809 Warszawa, numerem KRS: 0000292049, numer NIP 5262468037. (dalej 'Administrator’). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wymiana korespondencji z Państwem. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe pozyskane zostały od osoby, której dane dotyczą, od Państwa pracodawcy lub z powszechnie dostępnych źródeł.