Uprzejmie informujemy o terminie zebrania Prezydium oraz Zarządu Głównego PTNK odbędzie w dniu 13 kwietnia 2023 roku w Krakowie