Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na sympozjum, współorganizowane przez Sekcję  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Oddział Lubelski PTNK.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 09.12.2022,

w godzinach  18.00-20.00

 

Program sympozjum:

 1. Powitanie Aleksandra Wierzbicka (5 min)
 2. Praktyczne wykorzystanie sygnału EKG podczas badania EEG Łucja Wilk, Lidia Nieckarz, Katarzyna Wyczarska-Dziki, Jakub Piejko (20 min.)
 3. Kardiologiczne problemy w diagnostyce i leczeniu padaczki Łucja Wilk (20 min)
 4. Prezentacja przypadków klinicznych
  1. Zespół wydłużonego QT (LQTS) Łucja Wilk (10 min)
  2. Zespół Morgagniego – Adamsa – Stokesa (napady MAS) Iwona Lasek – Michno (10 min)
  3. Zaburzenia rytmu serca w trakcie leczenia padaczki okskarazepiną Ewelina Kędzior – Pikuła (10 min)
  4. Nagłe zatrzymanie krążenia – choroba poresuscytacyjna Mateusz Rajchel (10 min)
 5. SUDEP – nagła śmierć w padaczce Edyta Mokrzycka (15 min)
 6. Dyskusja (20 min)

Uprzejmie proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 02.12.2022 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Z wyrazami szacunku

Dr n. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak

Przewodnicząca Sekcji EEG PTNK

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 80, 01-809 Warszawa, numerem KRS: 0000292049, numer NIP 5262468037. (dalej 'Administrator’). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wymiana korespondencji z Państwem. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe pozyskane zostały od osoby, której dane dotyczą, od Państwa pracodawcy lub z powszechnie dostępnych źródeł.