W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu licencyjnego uprzejmie informuję że

dokumenty z zakresu EEG dzieci i dorosłych  należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Iwona Terczyńska

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa,  ul .Kasprzaka 17a

 

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby zakwalifikowane przez Komisję d/s Licencji PTNK na odrębnym posiedzeniu . Nieprzekraczalny termin złożenia kompletnych dokumentów oraz  termin najbliższego posiedzenia Komisji  zostaną  podane w odrębnym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu będą poinformowane  o jego terminie  listem poleconym  z  60-dniowym wyprzedzeniem.

W czasie najbliższej sesji zdawać będą osoby już zakwalifikowane do egzaminu który nie odbył się z powodu pandemii.

Planowane są dwie sesje egzaminacyjne rocznie.

Wszelkie pytania proszę kierować do mnie mailowo:  i.terczynska@gmail.com

 

Z poważaniem

Iwona Terczyńska