W zawiązku z rezygnacją  dr hab. n. med. Magdaleny Bosak z  funkcji   członka Komisji d/s Licencji , z dniem 3.11. 2022 jej obowiązki  w zakresie EEG dorosłych przejmuje  dr Iwona Terczyńska.

Aktualny skład Komisji  ds. Licencji PTNK

Przewodnicząca Komisji

Prof. Beata Zakrzewska-Pniewska ( PW)

Członkowie

Prof. ndzw. Kazimierz Tomczykiewicz (EMG)

Dr Iwona Terczyńska  EEG dzieci, EEG dorośli

Dr Alicja Kubik  EEG-BF

Dokumenty wymagane  do uzyskania Licencji należy składać  do następujących osób:

  1. w zakresie PW do prof. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej
  2. w Zakresie EEG dorosłych  i dzieci do dr Iwony Terczyńskiej
  3. w zakresie EMG do prof. ndzw. Kazimierza  Tomczykiewicza
  4. w zakresie EEG-Biofeedback (specjalista, terapeuta) do dr Alicji Kubik

adresy podane są  w zakładce Struktura PTNK