Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na sympozjum, współorganizowane przez Sekcję  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Oddział Gdański PTNK.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 28.04.2022,

w godzinach  18.00-19.30.

 

Program sympozjum:

18.00-18.05 Powitanie – dr n. med. Aleksandra Wierzbicka, lek. Magdalena Chylińska

18.05- 18.35
Pomyłki diagnostyczne w interpretacji EEG – prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

18.35-18.55
Wzorce periodyczne w EEG – lek. Jacek Maćkowiak, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Gdyni

18.55-19.20 Analiza EEG na przykładzie przypadków klinicznych – lek. Kamil Kowalczyk Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny; lek. Beata Polak, Oddział Neurologii Szpitala MSW w Bydgoszczy

19.20-19.30 Dyskusja

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 20.04.2022 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

 

Z wyrazami szacunku

Dr n. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak        dr Magdalena Chylińska

Przewodnicząca Sekcji EEG PTNK                        Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTNK