Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na zebranie Sekcji  EMG i Sekcji Neurorozwojowej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 23.02.2022,

w godzinach  18.00-19.30.

Temat przewodni zebrania

 „Planowanie i analiza  badań neurofizjologicznych w pracowni EMG”

Program sympozjum:

18.00-18.05 Wprowadzenie – dr n. med. Justyna Pigońska
18.05-18.30 Jak zaplanować i zinterpretować badanie EMG dr hab. n. med. Marta Banach
18.30-18.55 Elektrofizjologiczna ocena urazowych uszkodzeń nerwów – dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz
18.55-19.15 Odrębności badań EMG u dzieci – dr n.med. Justyna Pigońska
19.15-19.30  Dyskusja

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 16.02.2022 na adres mailowy     emg.ptnk@gmail.com.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Dr n. med. Justyna Pigońska

Przewodnicząca Sekcji EMG

Dr Iwona Terczyńska

Przewodnicząca Sekcji
Neurorozwojowej

Dr hab. n. med. Marta Banach

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej