Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na sympozjum Sekcji  EEG i Sekcji EEG Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 17.02.2022, w godzinach  12.30-14.00.

Temat przewodni sympozjum:  „Trudności w interpretacji zapisu EEG”.

Program sympozjum:

12.30-12.35 Wprowadzenie – dr n. med. Aleksandra Wierzbicka

12.35- 13.00 Obraz senności i snu w zapisie EEG – dr n. med. Aleksandra Wierzbicka

13.00-13.25 EEG w zaburzeniach świadomości. Czy zawsze należy myśleć o padaczce? – dr hab. n. med. Ewa Nagańska

13.25-13.45 Trudności w interpretacji EEG u dzieci i młodzieży – Dr n.med. Iwona Terczyńska

13.45-14.00 Dyskusja

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 09.02.2022 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.