Szanowni Państwo,
W wyniku wyborów do Sekcji  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, które odbyły się w dn. 17.11.2021 r. , przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji przewodniczącej Sekcji w najbliższej kadencji.
Z powodu różnych okoliczności, w tym sytuacji epidemiologicznej, w ostatnich dwóch latach nie odbywały się spotkania Sekcji EEG. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach  stworzymy okazję do spotkania na pierwszym sympozjum w trybie on-line.
Wszelkie informacje będę zamieszczać na stronie PTNK, jednakże zależy mi również na kontakcie z członkami Sekcji EEG. Niestety, z powodu braku ciągłości działalności Sekcji, lista jej członków jest niekompletna i nieaktualna. W związku z tym mam do Państwa ogromną prośbę o zgłaszanie swojego członkostwa/chęci przystąpienia do Sekcji EEG PTNK.

Uprzejmie proszę o  Państwa zgłoszenia  (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, miejsce pracy, oddział PTNK) bezpośrednio na mój adres mailowy: wierzbic@ipin.edu.pl.

Jednocześnie zachęcam do kontaktu, przesyłania Państwa propozycji, pomysłów dotyczących działalności Sekcji EEG.

Z pozdrowieniami

Aleksandra Wierzbicka-Wichniak
Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957-Warszawa
Tel: 22 4582 634