Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med. Barbary Emeryk – Szajewskiej

doświadczonego neurologa, wybitnego neurofizjologa i nauczyciela akademickiego,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
dobrego i wrażliwego Człowieka

Wyrazy współczucia Rodzinie
składa
Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej