W imieniu Zarządu głównego PTNK u przejmie informuję że w terminach  podanych poniżej odbędą się  zebrania  poszczególnych  Sekcji PTNK,  w czasie których przeprowadzone zostaną wybory nowych Przewodniczących.

Zebrania odbędą się w trybie on-line. W programie spotkania przewidziane jest   przedstawienie sprawozdania z działalności Sekcji przez dotychczasowych przewodniczących.

  1. Sekcja EEG- 17.11.2021 : rozpoczęcie zebrania o godz. 12.00, głosowanie o godz. 12.30, ogłoszenie wyników o  godz. 13.30
  2. Sekcja EMG  -18.11.2021 : rozpoczęcie zebrania o godz. 12.00, głosowanie o godz. 12.30, ogłoszenie wyników o  godz. 13.30
  3. Sekcja Techników -19.11.2021: rozpoczęcie zebrania o godz. 10.00,  głosowanie o godz. 10.30, ogłoszenie wyników o  godz. 11.30 .

Członków poszczególnych  Sekcji  PTNK  proszę o potwierdzenie swojego  uczestnictwa  w  głosowaniu mailem na adres : sekretarz.ptnk@gmail.com  do dnia 15.11.2021. Po zadeklarowaniu udziału w zebraniu zostanie udostępniona Państwu instrukcja i login.

 

Prezes PTNK

Marta Banach