Przesyłanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o Licencję PTNK:
1. w zakresie wykonywania i interpretacji badań EEG  – dr hab. n. med. Magdalena Bosak, na adres: Oddział Kliniczny Neurologii, 30-688 Kraków, ul Jakubowskiego 2
2. w zakresie wykonywania i intepretacji badań EMG – dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny, na adres: 04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11.