Z głębokim żalem żegnamy

Ś.p.

Dr n. med. Piotra Dropko

 

zasłużonego psychologa,
Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTNK
wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego

składa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej