Szanowni Państwo,

czasowo funkcję skarbnika w Oddziale Wielkopolskim pełni Prezes Oddziału – Pan Doktor Drużdż.

Oddział Wielkopolski (Poznański)
Dr n.med. Artur Drużdż

Klinika Neurologii
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
e-mail: adruzdz@wp.pl