Z żalem i smutkiem żegnamy Pana Profesora Jerzego Majkowskiego, wybitnego neurologa i naukowca, cenionego nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, zasłużonego patriotę, uczestnika powstania warszawskiego, a przede wszystkim wspaniałego człowieka oraz naszego nieocenionego przyjaciela. Pokój Jego duszy.