Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTNK, z dniem 01.01.2017 roku zmieniają się zasady przyznawania certyfikatu z EEG, EMG, PW i biofeedbacku. Otrzymanie certyfikatu będzie poprzedzone szkoleniem w akredytowanym ośrodku, wykonaniem odpowiedniej ilości badań oraz zdaniem egzaminu licencyjnego. Wymagana liczba przeprowadzonych badań będzie obejmowała: 1500 zapisów EEG, 750 badań EMG, 300 badań PW, 300 protokołów biofeedbacku dla lekarza, 300 treningów biofeedbacku dla terapeuty. Nie zmieniają się zasady ogólne dotyczące 3 letniego  okresu  przynależności do PTNK  oraz obowiązku opłacania składek członkowskich.

            Wnioski i wymagane dokumenty złożone do dnia 30.11.2016 r. zostaną rozpatrzone przez Komisję Certyfikatów według starych zasad w grudniu 2016. Dokumenty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane zgodnie z nowymi zasadami.