Zarząd główny

Prezes

dr hab. n. med. Maria Ejma, prof. nadzw.

Katedra i Klinika Neurologii UM we Wrocławiu
50-566 Wrocław, ul. Borowska 213
tel. sekr. (71) 734 31 00, fax 71 734 31 09
e-mail: mejma@interia.pl

Wiceprezes

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny

Klinika Neurologii WIM
04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11
tel. sekr. (22) 681 64 46
e-mail: kaziura@poczta.onet.pl

Skarbnik

dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz

Katedra i Klinika Neurologii UM we Wrocławiu
50-566 Wrocław, ul. Borowska 213
tel. sekr. (71) 734 31 00, fax 71 734 31 09
e-mail: magda.koszewicz@onet.pl

Sekretarz

dr n. med. Edyta Dziadkowiak

Katedra i Klinika Neurologii UM we Wrocławiu
50-566 Wrocław, ul. Borowska 213
tel. sekr. (71) 734 31 00, fax 71 734 31 09
e-mail: sekretarz.ptnk@gmail.com

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (22) 569 02 39
e-mail: own@tlen.pl

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel. (22) 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Dr n. biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa, 90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116
tel. (w godz.15-18) 42 632 44 19
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Dr n. med. Joanna Cegielska

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (22) 569 02 39, (22) 569 02 13
e-mail: jcneurony@wp.pl

dr hab. n. med. Marta Banach

Katedra Neurologii UJ Collegium Medicum w Krakowie
31-501 Kraków , ul. Mikołaja Kopernika 36
e-mail: martabanach@yahoo.com

Dr hab. n. med. Małgorzata Gaweł

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel. (22) 599 28 57, fax (22) 599 18 57
e-mail: mgawel@wum.edu.pl


prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska

Delegat do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Neurofizjologii Klinicznej

Komisja rewizyjna

Dr. n. med. Justyna Pigońska

Pracownia EMG, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251,
tel: (42) 272 57 44/45
e-mail: justyna.pigonska@gmail.com

Dr n. med. Katarzyna Mariańska

Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
tel. (71) 39 57 643
e-mail: marianskakatarzyna@gmail.com

Dr hab. n. med Anna Potulska-Chromik

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel. (22) 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: apotulska@wum.edu.pl

Poprzednie władze PTNK

Prof. ndzw. dr hab. med. Jan Kochanowski

Prezes
Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (0 22) 569 02 39
e-mail: own@tlen.pl

Lek.med. Joanna Perzyńska-Mazan

Skarbnik
Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel./fax 0 22 5690239
e-mail: mazanj@wp.pl

Prof. dr hab. med. Barbara Emeryk-Szajewska

Wiceprezes
Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel/fax (0 22) 599 28 57
e-mail: szajewski839@gmail.com

Dr n. med. Joanna Cegielska

Sekretarz
Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Bielański, 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
tel. (0 22) 569 02 39, (0 22) 569 02 13
e-mail: jcneurony@wp.pl

Członkowie (poprzednie władze)

Doc. dr hab. med. Maria Niewiadomska

Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel. (0 22) 458 27 13
e-mail: niewiad@ipin.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
tel. (22) 599 28 57, fax 0 22 599 18 57
e-mail: beata.zakrzewska-pniewska@wum.edu.pl

Dr n. biol. Jadwiga Koprowska

Centrum Medycyny Nowa Europa, 90-442 Łódź, ul. Kościuszki 106/116
tel. (w godz.15-18) 42 632 44 19
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl

Dr n.med. Krystyna Niedzielska

Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
tel.22 458 26 34
e-mail: krystyna.niedzielska@gmail.com

dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny

Klinika Neurologii WIM
04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11
tel.sekr. 22 681 64 46
e-mail: kaziura@poczta.onet.pl


prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska – Pniewska

Delegat do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Neurofizjologii Klinicznej

Komisja rewizyjna(poprzednie władze)

Dr hab. n. med. Maria Ejma

Prezes
Katedra i Klinika Neurologii UM we Wrocławiu
50-566 Wrocław, ul. Borowska 213
tel. sekr. (71) 734 31 00, fax 71 734 31 09
e-mail: mejma@interia.pl

Dr n.med. Monika Nojszewska

Klinika Neurologii I Wydziału Lekarskiego WUM
02-097 Warszawa, ul.Banacha 1A
tel. 0 22 599 28 57, fax 22 599 18 57

Dr n.med. Sławomir Kroczka

Klinika Neurologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego UJ
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax 12 658 18 70

Członkowie Honorowi PTNK

Prof.dr hab. med. Hausmanowa-Petrusewicz


Prof.dr hab. med. Danuta Wochnik-Dyjas


Prof dr hab. med. Jerzy Majkowski


Prof. dr hab. med. Teofan Domżał


Profesor Barbara Emeryk-Szajewska


Prof. dr hab. med. Anna Koślacz-Folga


Dr med. Bohdan Darwaj


Dr hab.med. Maria Niewiadomska


Dr hab. biol. Aleksander Sobieszek


Dr med.Jan Kazimierz Nowak


tech. Iga Pietrzak-Bryłka


Mgr inż. Zbigniew Niedbalski