Uchwały ZG PTNK

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EEG

Uchwała ZG PTNK z dnia 10.01.2013 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EEG dzieci i dorosłych w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.

 

SZKOLENIE

1.      EEG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodkach uprawnionych do szkolenia według programu ustalonego przez ZG PTNK.

EEG dorosłych: 3 miesiące szkolenia podstawowego w pracowni EEG dorosłych plus 2 tygodnie szkolenia z EEG dziecięcego w ośrodku uprawnionym.

EEG dzieci: (dla lekarzy planujących pracę z pacjentami do lat 15) – 3 miesięczne płatne szkolenie podstawowe w pracowni EEG dziecięcej plus 2 tygodnie szkolenia w pracowni uprawnionej do szkolenia dorosłych. Uwaga: naukę zawsze należy rozpocząć od szkolenia z EEG dorosłych.

EEG dzieci i dorosłych (dla osób planujących pracę z pacjentami w całym zakresie wiekowym) – w przypadku posiadania licencji w zakresie EEG dorosłych lub EEG dzieci i zamiaru uzupełnienia uprawnień o drugą część wiekową EEG obowiązuje dodatkowe szkolenie 6 tygodniowe, a w przypadku toczącego się już lub zakończonego tylko 3 miesięcznego  szkolenia podstawowego obowiązuje dodatkowe szkolenie 8 tygodniowe (2 tygodnie + 6 tygodni)

2.      EMG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały ZG PTNK), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym do szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.

3.      PW: 1 miesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym – patrz uchwały PTNK), płatne szkolenie w ośrodku uprawnionym do szkolenia według programu szkolenia ustalonego przez ZG PTNK.

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EEG

Uchwała ZG PTNK z dnia 15.03.2012 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EEG dzieci i dorosłych w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i 1 miesiąc nauki podstaw PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EEG dorosłych oraz EEG dzieci możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje: 3 bloki 3 dniowego intensywnego szkolenia teoretycznego i praktycznego w Ośrodku Akson (50 godzin), co odpowiada czasowo 2 tygodniom szkolenia typu A oraz 2,5 miesiąca w wybranej akredytowanej pracowni klinicznej. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EEG.

 

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z PW

Uchwała ZG PTNK z dnia 15.03.2012 r. (po zmianach) w sprawie trybu szkolenia podstawowego z PW w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i 1 miesiąc nauki podstaw PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z PW możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 1 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia. Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje: 1 blok 3 dniowego intensywnego szkolenia teoretycznego w Ośrodku Akson (20 godzin), co odpowiada czasowo 1 tygodniowi szkolenia typu A oraz 3 tygodnie w wybranej akredytowanej pracowni klinicznej. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego PW.

 

 

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EMG

Uchwała ZG PTNK z dnia 17.06.2011 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EMG w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.
Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EMG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 3 blokach 3 dniowego intensywnego szkolenia (50 godzin) w Ośrodku Akson, co odpowiada czasowo 2 tygodniom szkolenia typu A oraz 2,5 miesiąca stażu i szkolenia w ośrodku klinicznym (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EMG.

 

 

Uchwała ZG PTNK z dnia 05.04.2006 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EEG dzieci i dorosłych w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.

Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

W zakresie szkolenia podstawowego z EEG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje: 15 bloków 3 dniowego intensywnego szkolenia, co odpowiada czasowo 2 miesiącom szkolenia typu A oraz obowiązkowy 1 miesiąc stażu i szkolenia w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia. Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EEG.

 

UCHWAŁA ZG PTNK W SPRAWIE ZASAD SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z EMG

 

Uchwała ZG PTNK z dnia 17.06.2011 r. w sprawie trybu szkolenia podstawowego z EMG w ośrodkach uprawnionych do szkolenia.

Obowiązujące programy szkolenia w zakresie EEG, EMG i PW pozostają w mocy odnośnie treści szkolenia i czasu szkolenia to jest 3 miesiące nauki podstaw: EEG, EMG i PW. Ukończenie szkolenia podstawowego w ośrodku uprawnionym jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o licencję PTNK w tym zakresie.

 

W zakresie szkolenia podstawowego z EMG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje 3 miesięczne szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia egzaminem i odpowiednim zaświadczeniem.

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 3 blokach 3 dniowego intensywnego szkolenia, co odpowiada czasowo 2 tygodniom szkolenia typu A oraz 2,5 miesiąca stażu i szkolenia w ośrodku klinicznym (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i egzaminie wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podstawowego EMG.