Z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu procedury RODO, termin zebrania ZG PTNK zostanie przesunięty na dzień 15 grudnia 2022 roku.

Zebranie sekcji  EMG w dn. 19.11.2022

 

Więcej informacji

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

 

Licencje EEG

Licencje EMG

Techników EEG

Techników EMG

Zebranie sekcji EMG – 23.02.2022

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na zebranie Sekcji  EMG i Sekcji Neurorozwojowej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 23.02.2022, w godzinach  18.00-19.30. Temat przewodni zebrania  „Planowanie i...

czytaj dalej

Sympozjum on-line Sekcji EEG i EEG Wieku Rozwojowego

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na sympozjum Sekcji  EEG i Sekcji EEG Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 17.02.2022, w godzinach  12.30-14.00. Temat przewodni sympozjum:  „Trudności...

czytaj dalej

Przystąpienie do Sekcji EEG PTNK

Szanowni Państwo, W wyniku wyborów do Sekcji  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, które odbyły się w dn. 17.11.2021 r. , przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji przewodniczącej Sekcji w najbliższej kadencji. Z powodu różnych okoliczności, w...

czytaj dalej

Składki członkowskie w roku 2022

W dniu 04.06.2021 roku, podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w trakcie XI Zjazdu PTNK we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym nr 11 większością głosów zdecydowano o podwyższeniu składek członkowskich dla lekarzy z 50zł do 100zł, dla techników z 30zł do 50zł. Nowe składki...

czytaj dalej

Zjazd PTNK

Szanowni Państwo, W dniu 01.12.2020 roku, Zarząd Główny podjął decyzję, że wybory Nowego Zarządu w Oddziałach PTNK oraz delegatów na walne zgromadzenie podczas Zjazdu PTNK  mogą odbyć się drogą zdalną - on-line lub korespondencyjnie. Wybory muszą być przeprowadzone do...

czytaj dalej