EEG dorosłych

Pracownie EEG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Kierownik Zakładu i osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n. med. Wojciech Jernajczyk
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl
tel.sekr. 22 45 82 713
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my: ELMIKO, GRASS i NEUROSCAN


Klinika i Katedra Neurologii UM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski (e-mail: profrpo@neurol.am.wroc.pl,
tel.sekr. 71 734 31 00
ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
Samodzielna Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
Kierownik Pracowni: doc. dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz (tel. 71 734 31 40)
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – dr Ewa Gruszka.
Szkolenia prowadzone są na aparatach:
– Nicolet One z opcją wideometrii,
– Nicolet One + Holter EEG,
– DigiTrack, firmy Elmiko.


Klinika Neurologii CMKP, Szpital im. Prof. W.Orłowskiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl ).
Osoba odpowiedzialna za szkolenie – doc. dr hab. n. med. Aleksander Sobieszek
Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Joanna Konefał (e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl, tel. 22 629 43 49 lub 22 584 11 28)
Szkolenia prowadzone są na aparatach f-my: GRASS AURA 24 i ELMIKO.

(ośrodek aktualnie nie prowadzi szkoleń do odwołania)


Pracownia EEG, Katedra i Klinika Neurologii ŚAM w Zabrzu
ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze
Kierownik dr hab n. med. Monika Adamczyk-Sowa
tel.sekr. 32 370 45 84,fax: 32 370 45 97
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n. med. Agnieszka Machowska-Majchrzak
(e-mail: agnes.majchrzak@vp.pl, tel. 32 271 09 75, fax. 32 271 30 18).
Szkolenia prowadzone są aparacie: PL – EEG Wavepoint f-my Medtronic.


AKSON – Ośrodek Kształcenia Medycznego, 05-822 Milanówek, ul. Sportowa 3.
(e-mail: szkolenia@akson.net.pl , tel. 22 724 69 40, tel.kom. 795 467 089).
Osoba odpowiedzialne za szkolenie: dr Magdalena Szubert-Czarnocka
Możliwe szkolenie ciągłe
Szkolenia prowadzone są na aparacie EEG DigiTrack f-my ELMIKO.


Pracownia EEG
Oddział Udarowy i Neurologiczny, Copernicus PL Sp.z o.o. w Gdańsku
Kierownik Oddziału: dr n.med. Waldemar Fryze
ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk
e-mail: neurologia@wss.gda.pl
tel.sekr. 58 764 01 74
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr n.med. Lidia Michalak (e-mail:lidiamichalak@op.pl, tel kom 602 48 51 40)
Szkolenie prowadzone jest na aparatach EEG DigiTrack ELMIKO, Medelec


Centrum Medycyny Nowa Europa
ul. Kościuszki 106/116, 90-442 Łódź
Kierownik i osoby odpowiedzialne za szkolenia – dr n.przyr. Jadwiga Koprowska, prof. dr hab.n.med. Halina Sińczuk-Walczak
e-mail: koprowskaeeg@wp.pl    tel. 42 632 44 19
Szkolenia prowadzone są na 2 stanowiskowym aparacie firmy Elmiko DigiTrack z oprogramowaniem do wideometrii i mappingu czasowo-przestrzennego

(ośrodek aktualnie nie prowadzi szkoleń do odwołania)


Pracownia Neurofizjologii Klinicznej / Pracownia EEG Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul.Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii: prof.dr hab.n.med. Agnieszka Słowik
Kierownik Pracowni: dr n.med. Marta Banach
Osoba odpowiedzialna za szkolenia: dr n.med. Magdalena Bosak
Szkolenia prowadzone są na aparacie Viking Quest 4 kanałowy ze stymulatorem magnetycznym Rapid i Viking Quest 2 kanałowy
tel. (12) 424 86 00
Szkolenia prowadzone są na aparacie firmy Elmiko DigiTrack


Pracownia EEG /EMG
Oddział Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Klinika Neurologii Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Kierownik Kliniki i Katedry: dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: dr hab. n.med. Ewa Krzystanek
tel.sekr. 32 789 46 01, fax. 32 789 4555
Badania wykonywane są aparatem Galileo EEG-EB NEURO MEDTRONIC z głowicą 40-kanałową