Termin egzaminu PTNK: 14.11.2019

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu PTNK to: 14 listopada 2019 r. – AKSON (ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek),

Termin egzaminu PTNK: 11.04.2019

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu PTNK to: 11 kwietnia 2019 r. – AKSON (ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek), godz 10:00.
Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do egzaminu do wyznaczonych osób z Komisji ds.Licencji  – 25 lutego 2019 r.
Informacja zwrotna o kwalifikacji zostanie przekazana niezwłocznie.

IFCN Scholarships for Young Clinical Neurophysiologists – Education & Research

The International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) is pleased to announce the availability of six scholarships, each for $25,000 USD – three for research and three for education. These scholarships will be awarded to young clinical neurophysiologists to advance their training in clinical neurophysiology. Candidates must contact the education or research mentor themselves and obtain permission to apply for the scholarship.
These scholarships will be split between applicants from economically disadvantaged and developed countries.

Click here to learn more/Więcej informacji

The following are the requirements for the education scholarship:

 1. CV, including training to date and publications and any other supporting documents considered appropriate
 2. Evidence of at least 6 months of specialty training in clinical neurophysiology
 3. Age less than 35 years at the application due date.
 4. Copy of passport or other government issued ID clearly showing applicants date of birth
 5. Goal of the scholarship
 6. Short description of the educational/training goals
 7. Duration of scholarship (minimum 6 months)
 8. Letter of recommendation from the home institution
 9. Letter of acceptance from the host institution supervisor/mentor
 10. Description of how the scholarship will result in change in the applicant’s current practice/employment.

The successful candidate for the education scholarship will be expected to fulfill the following obligations:

 1. Negotiate the exact dates of the scholarship with the host institution. The scholarship should be started within one year of receiving the award.
 2. It is expected that the scholarship will be completed without interruption, but if special circumstances arise, exceptions will be considered.
 3. Up to one month before the start of the scholarship, the successful applicant should request payment of one-half of the funds.
 4. After completion of one-half of the training (at least 3 months), the successful applicant should request payment of the other one-half of the funds; at this point, a brief update of the progress of the scholarship should be provided. This update should be countersigned by the mentor.
 5. The successful applicant must provide bank details for funds transfer.
 6. At the end of the scholarship, the successful candidate should submit a brief summary of the training that was completed.
 7. The successful applicant agrees to assist and allow promotion of the award through various media outlets, including social media.
 8. The successful applicant agrees to be contacted by the IFCN one year or more after completion of the scholarship to see what they are doing and how the scholarship enhanced their career.

The following are the requirements for the research scholarship:

 1. CV, including training to date and publications and any other supporting documents considered appropriate
 2. Evidence of at least 6 months of specialty training in clinical neurophysiology
 3. Age less than 35 years at the application due date.
 4. Copy of passport or other government issued ID clearly showing applicants date of birth
 5. Goal of the scholarship
 6. Short description of the research project the applicant will undertake
 7. Duration of scholarship (minimum 6 months)
 8. Letter of recommendation from the home institution
 9. Letter of acceptance from the host institution supervisor/mentor
 10. Description of how the scholarship will result in change in the applicant’s current practice/employment.

The successful candidate for the research scholarship will be expected to fulfill the following obligations:

 1. Negotiate the exact dates of the scholarship with the host institution. The scholarship should be started within one year of receiving the award.
 2. It is expected that the scholarship will be completed without interruption, but if special circumstances arise, exceptions will be considered.
 3. Up to one month before the start of the scholarship, the successful applicant should request payment of one-half of the funds.
 4. After completion of one-half of the training (at least 3 months), the successful applicant should request payment of the other one-half of the funds; at this point, a brief update of the progress of the scholarship should be provided. This update should be countersigned by the mentor.
 5. The successful applicant must provide bank details for funds transfer.
 6. At the end of the scholarship, the successful candidate should submit a brief summary of the project that was completed.
 7. The successful applicant agrees to assist and allow promotion of the award through various media outlets, including social media.
 8. The successful applicant agrees to be contacted by the IFCN one year or more after completion of the scholarship to see what they are doing and how the scholarship enhanced their career.

Please note that the application deadline for both the education and research scholarships is March 31, 2019. Selection of the successful candidates will be made by the IFCN Executive Committee (ExCo). Applicants will then be informed of the ExCo decision by May 15, 2019.

Kind Regards, Image

Prof. Walter Paulus President IFCN ExCo

SCORE (Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG)

Szanowni Państwo,

zespół polskich neurofizjologów w składzie: Magdalena Bosak, Ewa Nagańska, Izabela Domitrz i Aleksander Sobieszek przetłumaczył na język polski system analizy i opisywania EEG oparty na oprogramowaniu komputerowym pod nazwą SCORE (Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG).

Jest to system rekomendowany przez International Federation of Clinical Neurophysiology oraz Interational League Against Epilepsy Comission, obecnie przetłumaczony na kilkanaście języków i dostępny w wersji bezpłatnej dla osób zainteresowanych.

Chcielibyśmy prosić o Państwa uwagi do tłumaczenia (i przesłanie ich do końca stycznia 2019 na adres mailowy – magdalena.bosak@uj.edu.pl), wtedy naniesiemy ostateczne poprawki i prześlemy tłumaczenie do firmy HolbergEEG, która udostępni polską wersję SCORE.

Pliki do ściągnięcia:

SCORE 2017

SCORE wersja ostateczna

Przyznawanie licencji neurofizjologa klinicznego

Szanowni Państwo,
osoby, które posiadają licencję PTNK w zakresie 3 modalności (EEG, EMG i PW) mogą składać wnioski o przyznanie licencji neurofizjologa klinicznego do Przewodniczącej Komisji d.s. Licencji Pani dr hab. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej.