Sympozjum on-line Sekcji EEG i EEG Wieku Rozwojowego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na sympozjum Sekcji  EEG i Sekcji EEG Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w dn. 17.02.2022, w godzinach  12.30-14.00.

Temat przewodni sympozjum:  „Trudności w interpretacji zapisu EEG”.

Program sympozjum:

12.30-12.35 Wprowadzenie – dr n. med. Aleksandra Wierzbicka

12.35- 13.00 Obraz senności i snu w zapisie EEG – dr n. med. Aleksandra Wierzbicka

13.00-13.25 EEG w zaburzeniach świadomości. Czy zawsze należy myśleć o padaczce? – dr hab. n. med. Ewa Nagańska

13.25-13.45 Trudności w interpretacji EEG u dzieci i młodzieży – Dr n.med. Iwona Terczyńska

13.45-14.00 Dyskusja

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dn. 09.02.2022 na adres mailowy: awierzbicka@ipin.edu.pl. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące logowania w dniu poprzedzającym spotkanie.

Przystąpienie do Sekcji EEG PTNK

Szanowni Państwo,
W wyniku wyborów do Sekcji  EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, które odbyły się w dn. 17.11.2021 r. , przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji przewodniczącej Sekcji w najbliższej kadencji.
Z powodu różnych okoliczności, w tym sytuacji epidemiologicznej, w ostatnich dwóch latach nie odbywały się spotkania Sekcji EEG. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach  stworzymy okazję do spotkania na pierwszym sympozjum w trybie on-line.
Wszelkie informacje będę zamieszczać na stronie PTNK, jednakże zależy mi również na kontakcie z członkami Sekcji EEG. Niestety, z powodu braku ciągłości działalności Sekcji, lista jej członków jest niekompletna i nieaktualna. W związku z tym mam do Państwa ogromną prośbę o zgłaszanie swojego członkostwa/chęci przystąpienia do Sekcji EEG PTNK.

Uprzejmie proszę o  Państwa zgłoszenia  (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, miejsce pracy, oddział PTNK) bezpośrednio na mój adres mailowy: wierzbic@ipin.edu.pl.

Jednocześnie zachęcam do kontaktu, przesyłania Państwa propozycji, pomysłów dotyczących działalności Sekcji EEG.

Z pozdrowieniami

Aleksandra Wierzbicka-Wichniak
Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9
02-957-Warszawa
Tel: 22 4582 634

Z głębokim żalem żegnamy Ś.p. prof. dr hab. n. med. Barbarę Emeryk – Szajewską

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med. Barbary Emeryk – Szajewskiej

doświadczonego neurologa, wybitnego neurofizjologa i nauczyciela akademickiego,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
dobrego i wrażliwego Człowieka

Wyrazy współczucia Rodzinie
składa
Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Składki członkowskie w roku 2022

W dniu 04.06.2021 roku, podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w trakcie XI Zjazdu PTNK we Wrocławiu, w głosowaniu jawnym nr 11 większością głosów zdecydowano o podwyższeniu składek członkowskich dla lekarzy z 50zł do 100zł, dla techników z 30zł do 50zł. Nowe składki członkowskie obowiązują od 2022 roku

Wybory do sekcji PTNK: EEG, EMG oraz techników – 18 listopada 2021

W imieniu Zarządu głównego PTNK u przejmie informuję że w terminach  podanych poniżej odbędą się  zebrania  poszczególnych  Sekcji PTNK,  w czasie których przeprowadzone zostaną wybory nowych Przewodniczących.

Zebrania odbędą się w trybie on-line. W programie spotkania przewidziane jest   przedstawienie sprawozdania z działalności Sekcji przez dotychczasowych przewodniczących.

  1. Sekcja EEG- 17.11.2021 : rozpoczęcie zebrania o godz. 12.00, głosowanie o godz. 12.30, ogłoszenie wyników o  godz. 13.30
  2. Sekcja EMG  -18.11.2021 : rozpoczęcie zebrania o godz. 12.00, głosowanie o godz. 12.30, ogłoszenie wyników o  godz. 13.30
  3. Sekcja Techników -19.11.2021: rozpoczęcie zebrania o godz. 10.00,  głosowanie o godz. 10.30, ogłoszenie wyników o  godz. 11.30 .

Członków poszczególnych  Sekcji  PTNK  proszę o potwierdzenie swojego  uczestnictwa  w  głosowaniu mailem na adres : sekretarz.ptnk@gmail.com  do dnia 15.11.2021. Po zadeklarowaniu udziału w zebraniu zostanie udostępniona Państwu instrukcja i login.

 

Prezes PTNK

Marta Banach