Z głębokim żalem żegnamy Ś.p. Dr n. med. Piotra Dropko

Z głębokim żalem żegnamy

Ś.p.

Dr n. med. Piotra Dropko

 

zasłużonego psychologa,
Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTNK
wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
Wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego

składa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Termin egzaminu PTNK: 23.04.2020

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu PTNK to: 23 kwietnia 2020 r. – AKSON (ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek), godz 10:00.
Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do egzaminu do wyznaczonych osób z Komisji ds.Licencji  – 25 lutego 2020 r.
Informacja zwrotna o kwalifikacji zostanie przekazana niezwłocznie.

Tymczasowy skarbnik w Oddziale Wielkopolskim

Szanowni Państwo,

czasowo funkcję skarbnika w Oddziale Wielkopolskim pełni Prezes Oddziału – Pan Doktor Drużdż.

Oddział Wielkopolski (Poznański)
Dr n.med. Artur Drużdż

Klinika Neurologii
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
e-mail: adruzdz@wp.pl

Z ŻALEM I SMUTKIEM ŻEGNAMY PANA PROFESORA JERZEGO MAJKOWSKIEGO

Z żalem i smutkiem żegnamy Pana Profesora Jerzego Majkowskiego, wybitnego neurologa i naukowca, cenionego nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, zasłużonego patriotę, uczestnika powstania warszawskiego, a przede wszystkim wspaniałego człowieka oraz naszego nieocenionego przyjaciela. Pokój Jego duszy.