SCORE (Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG)

Szanowni Państwo,

zespół polskich neurofizjologów w składzie: Magdalena Bosak, Ewa Nagańska, Izabela Domitrz i Aleksander Sobieszek przetłumaczył na język polski system analizy i opisywania EEG oparty na oprogramowaniu komputerowym pod nazwą SCORE (Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG).

Jest to system rekomendowany przez International Federation of Clinical Neurophysiology oraz Interational League Against Epilepsy Comission, obecnie przetłumaczony na kilkanaście języków i dostępny w wersji bezpłatnej dla osób zainteresowanych.

Chcielibyśmy prosić o Państwa uwagi do tłumaczenia (i przesłanie ich do końca stycznia 2019 na adres mailowy – magdalena.bosak@uj.edu.pl), wtedy naniesiemy ostateczne poprawki i prześlemy tłumaczenie do firmy HolbergEEG, która udostępni polską wersję SCORE.

Pliki do ściągnięcia:

SCORE 2017

SCORE wersja ostateczna

Przyznawanie licencji neurofizjologa klinicznego

Szanowni Państwo,
osoby, które posiadają licencję PTNK w zakresie 3 modalności (EEG, EMG i PW) mogą składać wnioski o przyznanie licencji neurofizjologa klinicznego do Przewodniczącej Komisji d.s. Licencji Pani dr hab. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej.

Termin kolejnego egzaminu 15 listopad 2018 r.

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu 15 listopad 2018 r. – AKSON (ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek), godz 10:00.
Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do egzaminu do wyznaczonych osób z Komisji ds.Licencji (uwaga: wszystkie wnioski EEG – dorośli i dzieci – obecnie do dr Koprowskiej) – 31 sierpień 2018 r.
Informacja zwrotna o kwalifikacji zostanie wysłana do końca września.

Zmiana zasad przyznawania certyfikatów z zakresu badań neurofizjologicznych

           Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTNK, z dniem 01.01.2017 roku zmieniają się zasady przyznawania certyfikatu z EEG, EMG, PW i biofeedbacku. Otrzymanie certyfikatu będzie poprzedzone szkoleniem w akredytowanym ośrodku, wykonaniem odpowiedniej ilości badań oraz zdaniem egzaminu licencyjnego. Wymagana liczba przeprowadzonych badań będzie obejmowała: 1500 zapisów EEG, 750 badań EMG, 300 badań PW, 300 protokołów biofeedbacku dla lekarza, 300 treningów biofeedbacku dla terapeuty. Nie zmieniają się zasady ogólne dotyczące 3 letniego  okresu  przynależności do PTNK  oraz obowiązku opłacania składek członkowskich.

            Wnioski i wymagane dokumenty złożone do dnia 30.11.2016 r. zostaną rozpatrzone przez Komisję Certyfikatów według starych zasad w grudniu 2016. Dokumenty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane zgodnie z nowymi zasadami.