Przesyłanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o Licencję PTNK

Przesyłanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o Licencję PTNK:
1. w zakresie wykonywania i interpretacji badań EEG  – dr hab. n. med. Magdalena Bosak, na adres: Oddział Kliniczny Neurologii, 30-688 Kraków, ul Jakubowskiego 2
2. w zakresie wykonywania i intepretacji badań EMG – dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, profesor nadzwyczajny, na adres: 04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11.

Zmiana terminu XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Szanowni Państwo,
W związku z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi epidemii COVID-19, uwzględniając terminy innych światowych i europejskich konferencji neurologicznych w 2021 roku, termin XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej „Postępy w elektrofizjologii i ich kliniczne znaczenie” został ustalony na 4-5 czerwca 2021 roku. Konferencja odbędzie się w formie on-line.

Zjazd PTNK

Szanowni Państwo,
W dniu 01.12.2020 roku, Zarząd Główny podjął decyzję, że wybory Nowego Zarządu w Oddziałach PTNK oraz delegatów na walne zgromadzenie podczas Zjazdu PTNK  mogą odbyć się drogą zdalną – on-line lub korespondencyjnie. Wybory muszą być przeprowadzone do końca marca 2021 roku.

Informacja o terminach europejskich i światowych konferencji w 2021 roku

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy listę oraz terminy konferencji w 2021 roku:
  • Neurology and therapeutics, 30th World Congress, Barcelona / Spain, 22-23.02.2021
  • Neurology & Neurophysiology, 25th International Conference, London / UK, 15-16.03.2021
  • ECCN 2021, 18th European Congress of Clinical Neurophysiology, Marseille / France, 30.06 – 3.07.2021
  • WCN 2021, 15th World Congress of Neurology, Rome / Italy, 3-7.10.2021