Sprawozdanie z XVII ECCN 5-8.06.2019 Warszawa

Sprawozdanie z XVII ECCN 5-8.06.2019 Warszawa

17. Europejski Kongres Neurofizjologii Klinicznej (XVIIth European Congress of Clinical Neurophysiology, ECCN) odbył się w dniach 5-8.06.2019r. w hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorami tego prestiżowego spotkania byli: European, Middle East& African (EMEA) Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) oraz Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Honorowy patronat nad 17. ECCN objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Prof. dr hab. Marek Ziętek, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. European Congress of Clinical Neurophysiology 2019 był współfinansowany (w ramach umowy nr 768/P-DUN/2019) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Patronem medialnym Kongresu była Gazeta Lekarska.

W Kongresie uczestniczyło 656 neurofizjologów z 48 krajów. Najliczniej reprezentowana była Polska – 60 uczestników, w następnej kolejności Dania (45 uczestników), Wielka Brytania (45), Hiszpania (41), Turcja i Włochy (po 31 uczestników).

Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology” i obejmowało najnowsze doniesienia dotyczące czynnościowej oceny ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, z wykorzystaniem nowoczesnych technik EEG, EMG, multimodalnych potencjałów wywołanych (w tym stymulacji magnetycznej), w połączeniu z ultrasonografią i innymi badaniami neuroobrazowymi. Obok prac czysto teoretycznych i eksperymentalnych o dużej wartości poznawczej, szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu klinicznemu powyższych metod. Położono nacisk na stymulowanie rozwoju badań nad czynnością układu nerwowego, stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji neurofizjologów klinicznych oraz stworzenie platformy dla międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy.

Program naukowy obejmował 10 wykładów plenarnych, 18 sympozjów, 14 kursów szkoleniowych, 16 warsztatów dla lekarzy i 4 dla techników. Spośród nadesłanych streszczeń do prezentacji podczas kongresu zakwalifikowano 306 prac, z tego 47 jako doniesienia ustne, 259 – plakatowe. Na uwagę zasługuje bogata oferta kursów szkoleniowych, w których wzięło udział aż 453 uczestników.

Na Kongres zostali zaproszeni wybitni naukowcy z całego świata, w tym także Australii, Stanów Zjednoczonych i Afryki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady Prof. Erika Stalberga (Szwecja), Prof. Davida Burke (Australia), Prof. Waltera Paulusa (Niemcy), Prof. Claudio Babiloni (Włochy), Prof. Piotra Olejniczaka (USA), Prof. Anny Kostery-Pruszczyk (Polska) i wielu innych.

Z inicjatywy Zarządu PTNK do uczestnictwa w Kongresie zaproszono honorowych gości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju neuroelektrofizjologii w Polsce, m.in. Prof. Barbarę Emeryk-Szajewską, Prof. Danutę Wochnik-Dyjas, Prof. Jerzego Majkowskiego, Prof. Tadeusza Bacię, Prof. Ryszarda Podemskiego, Prof. Jerzego Kotowicza, dr Bohdana Darwaja, dr Krystynę Niedzielską. Równocześnie dzięki ofercie stypendialnej umożliwiono liczny udział w Kongresie oraz zaprezentowanie własnego dorobku naukowego młodym neurofizjologom (poniżej 35 rż), a autorów najlepszej prezentacji ustnej i 3 prezentacji plakatowych nagrodzono podczas uroczystego zakończenia Kongresu. Dodatkowo m.in. do młodych uczestników Zjazdu adresowane było integracyjne spotkanie towarzyskie „Young Night Event”. Okazją do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń były również spotkania w przerwach między sesjami w przestronnych wnętrzach hotelu Marriott.

W ramach Kongresu odbyło się także spotkanie zespołu ds. kształcenia w zakresie neuroelektrofizjologii pod kierunkiem Prof. Anity Kamondi (Węgry). Przedstawiono aktualne standardy w tej dziedzinie w krajach członkowskich EMEA Chapter IFCN oraz perspektywy szkoleniowej współpracy międzynarodowej. W Polsce, pomimo braku odrębnej specjalizacji z neurofizjologii klinicznej, zostały już ustalone wytyczne kształcenia oraz egzaminu końcowego w poszczególnych modułach neuroelektrofizjologii (EEG, EMG, PW, biofeedback).

Złotym sponsorem Kongresu była firma Philips, srebrnym – Cadwell, brązowym – Natus. Poza tym w Kongresie uczestniczyło 17 wystawców, głównie producentów sprzętu do badań elektrofizjologicznych oraz wydawnictwo Elsevier.

Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili zarówno poziom naukowy i dydaktyczny, jak i organizację wydarzenia, za której stronę techniczną odpowiadała firma BCO Congressos Barcelo (Hiszpania).

Dr hab. Anna Pokryszko-Dragan, dr hab. Magdalena Koszewicz, dr hab. Maria Ejma, prof. nadzw.

Termin egzaminu PTNK: 14.11.2019 – jesienny egzamin

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu PTNK to 14 listopada 2019r. Egzamin odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Medycznego AKSON w Milanówku ul.Sportowa 3. Termin składania dokumentów do Komisji ds.Licencji upływa z dniem 15 września 2019r., a informacja o zakwalifikowaniu do tegoż egzaminu przekazana zostanie zainteresowanym do 30 września 2019r.

Termin egzaminu PTNK: 11.04.2019

Szanowni Państwo,
Termin kolejnego egzaminu PTNK to: 11 kwietnia 2019 r. – AKSON (ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek), godz 10:00.
Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do egzaminu do wyznaczonych osób z Komisji ds.Licencji  – 25 lutego 2019 r.
Informacja zwrotna o kwalifikacji zostanie przekazana niezwłocznie.

IFCN Scholarships for Young Clinical Neurophysiologists – Education & Research

The International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) is pleased to announce the availability of six scholarships, each for $25,000 USD – three for research and three for education. These scholarships will be awarded to young clinical neurophysiologists to advance their training in clinical neurophysiology. Candidates must contact the education or research mentor themselves and obtain permission to apply for the scholarship.
These scholarships will be split between applicants from economically disadvantaged and developed countries.

Click here to learn more/Więcej informacji

The following are the requirements for the education scholarship:

 1. CV, including training to date and publications and any other supporting documents considered appropriate
 2. Evidence of at least 6 months of specialty training in clinical neurophysiology
 3. Age less than 35 years at the application due date.
 4. Copy of passport or other government issued ID clearly showing applicants date of birth
 5. Goal of the scholarship
 6. Short description of the educational/training goals
 7. Duration of scholarship (minimum 6 months)
 8. Letter of recommendation from the home institution
 9. Letter of acceptance from the host institution supervisor/mentor
 10. Description of how the scholarship will result in change in the applicant’s current practice/employment.

The successful candidate for the education scholarship will be expected to fulfill the following obligations:

 1. Negotiate the exact dates of the scholarship with the host institution. The scholarship should be started within one year of receiving the award.
 2. It is expected that the scholarship will be completed without interruption, but if special circumstances arise, exceptions will be considered.
 3. Up to one month before the start of the scholarship, the successful applicant should request payment of one-half of the funds.
 4. After completion of one-half of the training (at least 3 months), the successful applicant should request payment of the other one-half of the funds; at this point, a brief update of the progress of the scholarship should be provided. This update should be countersigned by the mentor.
 5. The successful applicant must provide bank details for funds transfer.
 6. At the end of the scholarship, the successful candidate should submit a brief summary of the training that was completed.
 7. The successful applicant agrees to assist and allow promotion of the award through various media outlets, including social media.
 8. The successful applicant agrees to be contacted by the IFCN one year or more after completion of the scholarship to see what they are doing and how the scholarship enhanced their career.

The following are the requirements for the research scholarship:

 1. CV, including training to date and publications and any other supporting documents considered appropriate
 2. Evidence of at least 6 months of specialty training in clinical neurophysiology
 3. Age less than 35 years at the application due date.
 4. Copy of passport or other government issued ID clearly showing applicants date of birth
 5. Goal of the scholarship
 6. Short description of the research project the applicant will undertake
 7. Duration of scholarship (minimum 6 months)
 8. Letter of recommendation from the home institution
 9. Letter of acceptance from the host institution supervisor/mentor
 10. Description of how the scholarship will result in change in the applicant’s current practice/employment.

The successful candidate for the research scholarship will be expected to fulfill the following obligations:

 1. Negotiate the exact dates of the scholarship with the host institution. The scholarship should be started within one year of receiving the award.
 2. It is expected that the scholarship will be completed without interruption, but if special circumstances arise, exceptions will be considered.
 3. Up to one month before the start of the scholarship, the successful applicant should request payment of one-half of the funds.
 4. After completion of one-half of the training (at least 3 months), the successful applicant should request payment of the other one-half of the funds; at this point, a brief update of the progress of the scholarship should be provided. This update should be countersigned by the mentor.
 5. The successful applicant must provide bank details for funds transfer.
 6. At the end of the scholarship, the successful candidate should submit a brief summary of the project that was completed.
 7. The successful applicant agrees to assist and allow promotion of the award through various media outlets, including social media.
 8. The successful applicant agrees to be contacted by the IFCN one year or more after completion of the scholarship to see what they are doing and how the scholarship enhanced their career.

Please note that the application deadline for both the education and research scholarships is March 31, 2019. Selection of the successful candidates will be made by the IFCN Executive Committee (ExCo). Applicants will then be informed of the ExCo decision by May 15, 2019.

Kind Regards, Image

Prof. Walter Paulus President IFCN ExCo