Szanowni Państwo,

Kolejny egzamin licencyjny PTNK odbędzie się w dniu 01.06.2023 roku. Do końca lutego 2023 roku należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do egzaminu licencyjnego do poszczególnych członków Komisji ds. Licencji, zgodnie z podanym zakresem modalności na stronie PTNK:

http://ptnk.pl/jak-uzyskac-licencje/